Privacystatement Staro ICT BV

Staro ICT B.V., gevestigd op Tasveld 1B 3417 XS Montfoort, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacy statement.

Contact gegevens:
https://staro.nl
Tasveld 1B
3417 XS Montfoort
+31 348 471040

Persoonlijke data die wij verwerken

Staro ICT BV verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u onze diensten gebruikt en / of als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Staro ICT BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Staro ICT BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Staro ICT BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Contactformulieren

  • Bewaartermijn: 1 jaar
  • Reden: Indien u contact met ons opneemt kan het zijn dat wij op een later moment nogmaals contact met u op dienen te nemen rondom het betreffende onderwerp.

Sollicitatieformulier

  • Bewaartermijn: 6maanden
  • Reden: Bij een sollicitatie ontvangen we uw CV en motivatiebrief om een weloverwogen keuze te maken uit diverse kandidaten. Soms lopen sollicitatieprocedures langere tijd door.

Delen van persoonsgegevens met derden

Staro ICT BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Staro ICT BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Staro ICT BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sales@staro.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Staro ICT BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Staro ICT BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@staro.nl.

 

Staro ICT BV heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: